YouMMe Филм: Fake news

Фалшиви новини

Основна информация

Фалшивите новини са новини, които умишлено разпространяват невярна, подвеждаща или фалшива информация. Преследваните цели могат да бъдат различни. Видовете фалшиви съобщения са (според Desai et al., 2018 – научна статия):

 • сатира или пародия (без лоши намерения),
 • подвеждащо съдържание (дезинформация по тема или за човек),
 • измамно съдържание (публикуване на невярно съдържание, посочващо достоверни източници),
 • измислено съдържание (съдържанието е 100% невярно и е създадено, за да причини вреда),
 • грешни връзки (където заглавието, снимката или обобщението не съответстват на съдържанието),
 • грешно съдържание (ако достоверно съдържанието се споделя с грешен контекст),
 • манипулирано съдържание (ако надеждно съдържание или снимка се манипулират).

Друг термин, който често се използва в този контекст, е: шега, номер (от Hoax, американски англ.). Днес това обикновено е измислица, която се разпространява в печатни медии, чрез социални мрежи или месинджъри, считана от мнозина за вярна и затова се предава на приятели, колеги и роднини. Как да разберете дали имате работа с измислица, можете да видите в практически съвети.
Ние живеем във все по-свързан в мрежа информационен свят, в който фалшивите съобщения могат да се публикуват сравнително лесно и умишлено. Факт е, че фалшивите новини привличат голяма аудитория и читатели.
Докато фалшивите съобщения се разпознават като такива, това не е проблем. Според проучване на Edelman Trust Barometer от 2018 г. до 59% от анкетираните не различават истинските новини от фалшивите. Според 12-ия Европейски мониторинг на комуникациите социалните мрежи като Facebook, Twitter, Snapchat и др. са източник на 81,3% от всички неверни съобщения. Така чрез тези канали може да се разпространяват политическа или друга пропаганда. Създателите на фалшиви новини се стремят да увеличат максимално обхвата си в най-кратки срокове.
Фалшивите съобщения или фалшивите новини могат да бъдат доходоносен източник за авторите си. Затова не се доверявайте на съмнителни новини и не кликвайте върху тях. Доверете се на интуицията си и на здравия разум. 

Възможни отрицателни последици от разпространението на фалшиви новини (Allcott и Gentzhow, 2017, стр. 219):

 • Читатели, които вярват на неверни съобщения и поради това си създават грешни убеждения,
 • Погрешни убеждения и мнения, които могат да повлияят на демократичното вземане на решения от хората,
 • Читатели, които стават по-скептични към утвърдените медийни организации и имат по-големи затруднения в разграничаването на достоверното от недостоверното съдържание.
 • Всички тези последствия могат да доведат до по-малко търсене на висококачествени новини

Практически съвети

Упражнявайте се заедно с децата си при публикации и съобщения, както и при получени с Messenger предупреждения, да проверявате източниците и информацията.

Това помага на вашите деца и юноши да видят, че дори и вие като възрастен понякога е трудно да прецените на кои публикации можете да се доверите.

Препоръчваме следните стъпки за проверка на съобщения, информация, публикации и т.н.:

 • Проверете източника: Разгледайте уеб портала, проверете поведението на портала и ако е възможно, каналите за разпространение.
 • Проверете пълното съобщение: заглавията могат да бъдат подвеждащи. За какво е новината? Ако е “зловещо” формулирана, тогава внимавайте.
 • Проверете автора: кой е авторът на съобщението? Той сериозен ли е? Това  действителен човек ли е?
 • Шега ли е информацията? Ако съобщението е твърде необичайно, това може да е шега. Проучете портала и проверете автора.
 • Проверете датата: Препечатаните съобщения може да не са актуални.
 • Допълнителни източници: Кликнете върху връзки към новини и проверете дали те потвърждават информацията за новината
 • Бъдете наясно със собствените си предразсъдъци: помислете дали вашите убеждения ще бъдат подсилени или повлияни по друг начин от новините?
 • Попитайте експертите: попитайте хората, на които имате доверие, или проверете новините на порталите за преглед на информация, напр. изброените по-долу:

https://www.verbraucherschutz.com/warnungsticker/
https://www.mimikama.at/
hoaxsearch.com
hoaxmap.org
https://correctiv.org/faktencheck/ 
https://nova.bg/proveri

Какво можете да направите, за да забавите разпространението на FakeNews?

 • Отделяйте време за публикуване, изпращане и разпространение на съобщения.
 • Уверете се, че имате добро вътрешно усещане за съобщението и включете “здравия разум”, дали това въобще е възможно.
 • Вижте някои от горните стъпки.
 • Ако съобщението е забавно, информативно или полезно, моля, разпространете го с добро чувство.

Колко полезна беше тази страница?

[Total: 0   Average: 0/5]

Споделете това: