YouMMe Филм: The Internet Never Forgets – Photos

Качване на снимки онлайн

Основна информация

Изображенията са много популярни в света на онлайн медиите. Но какво трябва да се вземе предвид при публикуването на снимки онлайн? Правата много често се нарушават несъзнателно, тъй като качването на снимки във Facebook, WhatsApp или други „социални мрежи“ е твърде обичано занимание. Трябва да се обърне внимание на това, кое е позволено и кое не, за да не се нарушават авторски права, тъй като това може да доведе до неприятни последици и дори до големи парични претенции.

Трябва да се внимава и при ползване на снимки от частни уебсайтове, защото не бива просто да се използват снимки, рисунки, комикси и графики, които са достъпни в Интернет. Подобно на правото върху собственото име, правото върху собствения образ е лично право. То се състои в това, че снимките на хората не бива да се правят достъпни за обществеността, ако това би нарушило законните интереси на изобразеното лице или, при определени обстоятелства, на близък роднина.
По принцип кадри и снимки, направени в частни помещения, могат да бъдат публикувани само с изричното съгласие на изобразените хора, в противен случай може по принцип да не бъдат публикувани.

Снимките в обществени пространства, на улицата, на концерти могат да бъдат поствани онлайн, освен ако снимките не показват изобразеното лице / лица в неизгодно положение. „Правото върху собствения образ“ е залегнало в австрийското и германското законодателство за авторско право, както и в българското законодателство (ЗАПСП – Закон за авторското право и сходните му права).

Но внимание при събития! Това, което мнозина не знаят или игнорират: Организаторите често изрично забраняват фотографирането или поне се опитват да го регулират строго. Въпреки че записите за частна употреба обикновено, така или иначе, се толерират, може да има големи проблеми с публикуването.

Трябва също така да се отбележи, че снимките на събития, както и снимки от класа, не могат да бъдат публикувани на уебсайт или във Facebook и т.н. без съгласие. За деца и юноши под 14-годишна възраст родителите трябва да дадат декларация за съгласие.

Мненията и желанията на децата обаче също трябва да се вземат предвид. Защото много деца не искат снимките им да се виждат онлайн; „правото върху собствения образ” на децата не бива да се нарушава.

При подрастващи на възраст над 14 години, както родителите, така и самите подрастващи трябва да подпишат декларация за съгласие. Това се отнася и за снимки на уебсайтове на клубове за спорт и развлечения. Внимание: Декларацията за съгласие може да бъде отменена по всяко време – в този случай записите на съответното лице трябва да бъдат изтрити.

Практически съвети

  • Защита на авторските права: Без съгласието на автора, снимките, рисунките или графиките не могат да се използват или разпространяват в Интернет
  • Когато приятели или семейство правят снимки, изяснете веднага дали и в какъв контекст могат да бъдат публикувани тези снимки.
  • Ако снимките се публикуват без съгласие, възразете по същия начин (например в чата) и поискайте изображението да бъде изтрито. Важно: Както от услугата (напр. WhatsApp), така и от смартфона / компютъра и т.н. и от паметта (например Google Photos)
  • Използвайте лиценз Creative Commons (Съзидателно споделяне): За да избегнете нарушаване на авторски права, най-добре е да използвате изображения, публикувани под лиценз Creative Commons. Авторите позволяват на другите да продължат да използват техните произведения – снимки, графики, текстове, аудио файлове, филми – при определени условия, без първо да искат разрешение.
  • Първо помислете, след това публикувайте. Преди да публикувате снимка, помислете дали самите вие сте съгласни с нея, особено ако не можете да контролирате кой вижда снимката. (Във всички платформи за разпространение)
  • Винаги помислете дали вие самите бихте се съгласили със снимките, които искате да поствате в мрежата, или дали те биха могли да са “неудобни”.
  • Внимавайте с фона на снимките. Можете ли да видите хора, които може да имат нещо против картината? Изрежете изображението, така че другите хора да не се виждат.
  • Снимките показват ли точно къде се намирате? Входна врата, адрес, улични знаци, страна и т.н. … По-добре изберете неутрален фон
  • Внимавайте с „плажни снимки“ или снимки от съблекалнята. Можете ли да видите твърде много гола плът? Може ли снимката да се използва неправилно?

Колко полезна беше тази страница?

[Total: 0   Average: 0/5]

Споделете това: