Речник на понятията

Алгоритъм

Алгоритъм

Алгоритъмът предоставя процедура за решаване на проблем. Алгоритмите играят особено важна роля в компютърните науки. Алгоритъмът изпитва ново измерение на приложение в областта на големите данни. Благодарение на увеличения брой събрани данни и увеличената изчислителна мощ на компютрите, големи количества данни могат да бъдат търсени и оценявани с помощта на алгоритми за модели и взаимоотношения. Алгоритмите не само улесняват нашето (цифрово) ежедневие. Те могат също така непрекъснато да анализират нашето поведение и да създават условия нашето поведение да бъде повлияно цифрово.

Ботнет

Ботнет

Ботнет е група компютри, които са заразени със злонамерен софтуер и се контролират от злонамерен извършител.

Виртуална реалност

Виртуална реалност

Виртуалната реалност (VR) е компютърно генерирана реалност с изображения (3D), а в много случаи и със звук. Показва се на големи екрани, в специални помещения или на т.нар VR очила, направени достъпни за потребителя. Потребителите споделят, че могат да се потопят в тази виртуална реалност. Устройствата често се управляват със собственото тяло (движения на ръцете и т.н.).

Данни

Данни

Във връзка с Интернет данните са не само лични данни (име, адрес, дата на раждане), но също така и изображения, видеоклипове, местоположение, навици на покупка, начини на плащане и т.н. ... Тези данни се съхраняват необработени от портали и уебсайтове и след това могат да се използват за предоставяне на информация за потребителя. Често е трудно за потребителите да разберат къде се съхраняват данните и кой има достъп до тях.

Ефект на онлайн дезинхибиране

Ефект на онлайн дезинхибиране

"Ефект на онлайн дезинхибиране“ е наименованието, дадено на ефекта, който чрез защитната анонимност в Интернет, липсата на социална обратна връзка и практиката на текстова комуникация намалява прага на инхибиране за обида, груба критика, очерняване или клевета на други.

Инфлуенсър

Инфлуенсър

Хора, които стават известни в социалните мрежи и разпространяват своите мнения, личната си мода или начин на живот, рекламни послания и отношение към живота и т.н. Те често финансират прехраната си чрез тези платформи и чрез реклама.

Киберсталкинг

Киберсталкинг

Киберсталкинг, интензивното проследяване на дейностите на човек по множество кибер канали.

Облак

Облак

Това е технология за децентрализирано съхранение на данни. Данните могат да бъдат достъпни чрез интернет портал. Данните и информацията не са на вашия собствен компютър, а в т.нар извличащи се от облака пространства. Облакът може да служи за дълготрайно съхранение на снимки, видео, музика, филми и други.

Соматизация

Соматизация

Соматизация. Физически последици или клинични картини, които се развиват от психологически стресови ситуации.

Спам

Спам

Спам. Съобщения, разпространявани по имейл или месинджър, напр. съдържат неверни доклади, реклама или други подобни.

Фалшиви новини

Фалшиви новини

Фалшиви новини. Изявления, прикрити като новини, които разпространяват невярно съдържание или твърдяни факти.

Фишиниг

Фишиниг

Фишингът е опит за получаване на лични данни на интернет потребител чрез фалшиви имейли или уебсайтове.

FOMO, Страх от пропускане

FOMO, Страх от пропускане

Страхът от пропускане на нещо често се наблюдава в контекста на социалните мрежи.

Messenger

Messenger

Платформи, които се използват за директни съобщения и които предават текстове и изображения. Примери: Whatsapp, Facebook Messenger, Telegram, Signal, ...

Pinterest

Pinterest

Pinterest е онлайн табло за графики и фотографии с незадължителна социална мрежа с визуална търсачка

Биг дейта

Биг дейта

Големи количества данни, които се събират от всички области на „цифровия живот“ и се обработват в разнообразна информация. Често незабелязани от потребителя, тези данни се сортират алгоритмично и се използват за различни приложения, напр. за политически системи, икономически интереси или за наблюдение на потребителите.

Вербален тормоз

Вербален тормоз

Разговорен тормоз, Много млади хора използват термина тормоз в разговорен език за дразнене. Тормозът обаче има много по-големи и неприятни измерения.

Геймър

Геймър

Геймър. Отнася се за играчи, които играят онлайн игри професионално, за да печелят пари. Младите хора често се наричат геймъри, за да подчертаят професионализма си.

Дениграция

Дениграция

Дениграция - очерняне, охулване, оклеветяване

Изключване

Изключване

Изключване, аналогично и изключване на индивиди от групи.

Кибер заплахи

Кибер заплахи

открита заплаха от насилие

Кибертормоз

Кибертормоз

Кибертормоз, няколко души използват цифрови медии, за да обиждат, клеветят, тормозят или принуждават друг човек. Често този тормоз се извършва за дълъг период от време, със сериозни последици за жертвите. Кибертормозът е криминално престъпление.

Подход без вина

Подход без вина

Подход, ориентиран към решение. Подходът е ориентиран към решение, без да се възлага вина и се разработва заедно с цялата група как могат да се решат проблемите.

Социална мрежа

Социална мрежа

Социална мрежа. Тя включва WhatsApp, т.е. услуги за съобщения, Facebook, Instagram, но също и напр. Youtube, когато се обсъждат изявления за това.

Троянец

Троянец

(от троянски кон) Това са компютърни програми, които са маскирани като полезни приложения, но които, незабелязани от потребителя, изпълняват друга, често увреждаща функция.

Фалшиво представяне

Фалшиво представяне

Представяне под фалшива самоличност.

Флейминг

Флейминг

Обида, злоупотреба, термин, често използван в игралните чатове за обиди

Hoax

Hoax

Измама, която се разпространява чрез книги, списания, вестници, новини или дори дигитални медии.

Outing

Outing

Публикуване личната информация на други хора

Prank

Prank

„Изневерява“ на някого, умишлено го заблуждава, често е „лоша шега“, в която жертвата бива подигравана.

Trickery

Trickery

Измама, мошеничество.

Smishing

Smishing

Smishing е комбинация от термините "SMS" и "фишинг". Той е подобен на фишинга, но се отнася до измамни съобщения, които се изпращат чрез SMS (текстови съобщения), а не по имейл.

Блокчейн

Блокчейн

Верига от цифрови блокове с данни

Виктимизация

Виктимизация

Виктимизация - Когато човек стане жертва. Напр. чрез кибертормоз.

Грешка 404

Грешка 404

Страницата не може да бъде намерена.

Ефект на наблюдателя

Ефект на наблюдателя

Ефект на наблюдателя, описва ефекта, че колкото повече хора наблюдават дадено действие, толкова по-малка е вероятността някой от групата на наблюдателите да се намеси активно, да помогне или да получи помощ.

Интернет на нещата

Интернет на нещата

Виртуална мрежа от технически устройства (напр. Домакински уреди), свързана с интернет. (Например хладилник съобщава кога трябва да се купува мляко.) Тази често практична информация идва от големи количества данни, предоставени от домакински уреди в Интернет.

Кибергруминг

Кибергруминг

Кибергруминг, осъществява се контакт с деца или млади хора чрез Интернет с (скритата) цел за извършване на сексуални действия.

Обвиняване на жертвата

Обвиняване на жертвата

Обвиняване на жертвата, смяна на извършител и жертва. На жертвата се вменява „вина“, тоест отговорност за собствените й щети.

Рансъмуер

Рансъмуер

Злонамерени програми, които се вкарват контрабандно в компютри и с помощта на които нарушител може да попречи на собственика на компютъра да получи достъп до данни, тяхното използване или цялата компютърна система

Социални ботове

Социални ботове

Компютърни програми, които се използват все по-често в социалните мрежи през последните години. Те реагират автоматично на доклади и по този начин разпространяват предварително зададено мнение. Те са жизненоважен инструмент за разпространение на фалшиви новини и конспиративни теории.

Тъмната мрежа

Тъмната мрежа

Darknet е част от Интернет, която може да бъде достъпна със собствен софтуер. Действията, извършвани там, са анонимни и не могат да бъдат проследени. Незаконните транзакции често се извършват в Darknet.

Фарминг

Фарминг

Метод за онлайн измама, при който имейлите се изпращат и потребителят се озовава на криминален, измамно симулиран уебсайт на голям доставчик (напр. PayPal, Amazon). Чрез въвеждане на данните за достъп те се предават във владение на престъпниците.

Instagram

Instagram

Instagram е услуга за споделяне на снимки и видео, поддържана от реклами, собственост на Facebook. Instagram е смесица от микроблог и аудиовизуална платформа и дава възможност за разпространение на снимки в други социални мрежи.

Peergroup

Peergroup

Афинитетни групи с хора на сходна възраст, които са в приятелски отношения.

Shitstorm

Shitstorm

Бурна реакция на изявление, направено в социалните мрежи. Често буря от възмущение, което може да бъде придружено и от обиди.