Εταίροι

Συντονιστής

Recht in Europa e. V.

Ιένα, Γερμανία
www.recht-in-europa.eu

Εταίροι

EDUCOMMART

Aθήνα, Ελλάδα
www.educommart.org

LERNWERKSTATT EUROPA e.V.

Πλέβεν, Βουλγαρία
www.lernwerkstatt-bg.eu

Poklicni center obala

Izola, Σλοβενία
www.pco.si

Stiftung Medien- und Onlinesucht

Λούνεμπουργκ, Γερμανία
www.stiftung-medienundonlinesucht.de

Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie

Γκρατς, Αυστρία
www.kinderphilosophie.at