DE | EL | BG | SL

You, Media and Me

(education @home многоезичен – дигитален наръчник за родители в областта на медийното образование под формата на уеб-базирано приложение)

 

Prototyp-Video

Описание на проекта

Всяка година в Европа се раждат повече от 3,7 милиона деца, които растат в един гъсто населен медиен свят. Търсенето на образование за медийна грамотност, но по-специално на помощ за медийно образование, нараства във всички страни. Децата и юношите днес все по-рано намират дом в цифровите медии, където откриват все по-сложни онлайн светове и възможности. Потреблението, за разлика от реалния свят, също е до голяма степен извън родителския контрол.

Въпреки че съществува нарастваща нужда от обучение на родителитe, формата на подкрепа, от която се нуждаят родителите, изглежда се променя. Родителските вечери в училищата намаляват и се търсят онлайн семинари, тъй като не е необходимо да се пътува и не трябва да се финансира и организира гледането на децата. Анонимността е осигурена, което може да бъде полезно, особено при деликатни теми. С цифровите медии ученето може да стане още по-активно и дори по-индивидуално.

 

Цели на проекта

Проектът по Програма Еразъм + „You, Media and Me“ („YouMMe“) отговаря на тази нужда. В консорциум от Австрия, България, Гърция, Словения и Германия и с участието на политиката, местните власти и самите родители се разработва многоезичен – дигитален наръчник за родители в областта на медийното образование под формата на уеб-базирано приложение.

То ще предостави учебни видеоклипове на 5 езика, които разглеждат собственото критично отразено боравене с медиите и конкретни, актуални теми в медийното образование. На уебсайта ще се намерят работни материали, хранилище на въпроси и месечна кръгла маса от експерти. Страните-партньори също организират мултипликационни събития и финален симпозиум в Грац.

Проектна информация

Проект: Еразъм+
Мярка: Стратегически партньорства
Заглавие: education @home многоезичен – дигитален наръчник за родители в областта на медийното образование под формата на уеб-базирано приложение
Акроним: @home
Заглавие на уебстраница: You, Media and Me (youmme)
Проектен номер: 2018-1-DE02-KA204-005033
Продължителност: 24 месеца
Начало-Край: 01.10.2018 – 30.09.2020
Координатор на проекта: Recht in Europa e.V.
Уебстраница: www.youmme.eu

Партньори

EDUCOMMART
UCHEBNA RABOTILNITSA EVROPA SDRUZHENIE
Stiftung Medien-und Onlinesucht
PCO-Poklicni center Obala
Österreichische Gesellschaft für Kinderphilosophie